1.       Yolun trafiğe açık-kapalı olması:
Trafik görevlisinin kolları yanlarda ise ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalı, sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır.
Sağ veya sol koldan birini veya ikisini birden yere paralel olarak yana açtığında kollar doğrultusundaki araçlara geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir.

2.       Trafiğin bütün istikametlere kapanması:
Trafik görevlisinin sağ veya sol kollarından biri yukarıda, diğeri aşağı pozisyonda ise bu durumda yol bütün yönlere kapalıdır.

3.       Trafiği hızlandırma işareti:
Trafik görevlisi, kolunu yere paralel olarak dirsekten kırar, eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, baş hizasına doğru seri hareketler yapar.


4.       Trafiği yavaşlatma hareketi: Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durur, trafiğin akış istikametine göre kolunu yere paralel yukarı kaldırıp, aşağı seri olarak sallar.


5.      Yön tayini hareketi: Trafik görevlisi kolunu dirsekten kırmış olarak yönlendirmek istenen tarafı gösterir, diğer kolu yukarı dik olarak kaldırır.

Gece Trafiği Yönetme Hareketleri

Trafik görevlisi gece ışıklı işaret çubuğu kullanarak trafiği yönetme hareketleri trafiğin pozisyonuna ve işaret verilecek akımın yönüne göre sağ veya sol kol ile yapar.

1.       İşaret çubuğu ile DÖNÜŞ işareti: Trafik görevlisi vücudunu hareket edecek trafiğe dik konumda tutar. Sağa dönecek trafik için çubuk sol koldadır ve işaret soldan sağa doğru verilir. Sürücüler çubuğun gösterdiği istikamete doğru hareket etmelidir.

2.       İşaret çubuğu ile GEÇ işareti: Trafik görevlisi işaret verilecek olan trafiğe o yöndeki kolu dirseğe kadar yere paralel kaldırır ve dirsekten itibaren çubuğun ucu baş hizasından geçecek şekilde yayçizer. Normal geç işaretini kolu ile yapar.

3.      İşaret çubuğu ile DUR işareti: Trafik görevlisi vücudunu durdurulacak trafiğe dik konumda tutar. Çubuk sağ elinde ve dirsek kırık bir şekildedir. Çubuğu yere dikey konumda 45 derecelik yay çizerek sağından soluna doğru hareket ettirir.

Trafik görevlilerinin, kısa sesli tek veya fasılalı düdük sesi UYARMA, uzun sesli tek veya fasılalı düdük sesi DUR demektir.