/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

21 Ekim Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

7 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

11 / 50

Kategori: Videolu Sorular

11.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

30 / 50

Kategori: Videolu Sorular

30.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

33 / 50

Kategori: Videolu Sorular

33.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Videolu Sorular

45.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Videolu Sorular

48.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Your score is

0%

Kategori