/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 7 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

Your score is

0%

Kategori