/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 4 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Your score is

0%

Kategori