/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 30 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Your score is

0%

Kategori