/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 30 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

3 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

8 / 50

Kategori: Videolu Sorular

8.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Videolu Sorular

11.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

16 / 50

Kategori: Videolu Sorular

16.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: Videolu Sorular

19.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

22 / 50

Kategori: Videolu Sorular

22.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

33 / 50

Kategori: Videolu Sorular

33.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori