/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 28 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

5 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

22 / 50

Kategori: Videolu Sorular

22.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

29 / 50

Kategori: Videolu Sorular

29.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

32 / 50

Kategori: Videolu Sorular

32.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

43 / 50

Kategori: Videolu Sorular

43.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Videolu Sorular

50.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

Your score is

0%

Kategori