/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 28 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

13 / 50

Kategori: Videolu Sorular

13.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

21 / 50

Kategori: Videolu Sorular

21.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

22 / 50

Kategori: Videolu Sorular

22.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

25 / 50

Kategori: Videolu Sorular

25.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

40 / 50

Kategori: Videolu Sorular

40.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

47 / 50

Kategori: Videolu Sorular

47.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori