/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 27 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. I. Aşınmayı azaltmak II. Sürtünmeyi azaltmak III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinli­ğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

23 / 50

Kategori: Genel

23. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26.
Motorlu bisiklet yolu

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlar­da yakıt sisteminin görevidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. I- Yara içi kurcalanır. II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutu-su arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Your score is

0%

Kategori