/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 20 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi II- Devridaim pompası kayışının kopması III- Radyatör üzerinde bulunan fan motoru­nun arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Araç sürücülerinin duraklanan veya parkedilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması  zorunludur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori