/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 2 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?– Copy – Copy – Copy – Copy – Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler-den hangisi uygulanır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Your score is

0%

Kategori