/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 17 Mayıs Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

16 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

24 / 50

Kategori: Videolu Sorular

24.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

28 / 50

Kategori: Videolu Sorular

28.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

30 / 50

Kategori: Videolu Sorular

30.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

42 / 50

Kategori: Videolu Sorular

42.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Kategori: Videolu Sorular

47.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori