/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 12 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. I- Görülmelerinin engellenmesi

II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. • Geçici hafıza kaybı

• Burundan kan gelmesi

• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46.  

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Your score is

0%

Kategori