50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2024 – 11 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

13 / 50

Kategori: Videolu Sorular

13.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Videolu Sorular

20.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 50

Kategori: Videolu Sorular

21.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 50

Kategori: Videolu Sorular

39.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

41 / 50

Kategori: Videolu Sorular

41.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

44 / 50

Kategori: Videolu Sorular

44.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Your score is

0%

Kategori