/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 8 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Park edilen araç için aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasına gerek yoktur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. I- Ağızdan buruna

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. • Solunum yolu açık tutulur.

• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori