/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 8 Kasım Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

 

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

Your score is

0%

Kategori