/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 7 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. I- İyileşmeyi kolaylaştırmak

II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek

III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meyda­na getirecek maddelere ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. I. Spor ve iş kazaları

II. Yüksek bir yerden düşme

III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ……………. olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Your score is

0%

Kategori