/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 7 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

Your score is

0%

Kategori