/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 6 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Trafik kazası geçiren kişiler:

 

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

 

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. I.Akü şarjının azalması

 

II. Fren balatalarının azalması

 

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

 

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

    12.
  • Geçici hafıza kaybı
  • Burundan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

    19.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

23 / 50

Kategori: Trafik Adabı

23. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki “park etmek yasaktır”levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. I. Şarj

 

II. ABS

 

III. Yağ basıncı

 

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?

Your score is

0%

Kategori