/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçer-se, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşa- yan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kul­lanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. I- Çekme halatı II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. I- Termostatın arızalanması

II- Devridaim pompasının arızalanması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Your score is

0%

Kategori