/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Aralık Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. I- İlk yardım tedbirlerini almak

 

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

 

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

    7.
  1. Suni solunum uygulanması
  2. Dolaşımın değerlendirilmesi
  3. Kalp masajı uygulanması
  4. Hava yolu açıklığının sağlanması

Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi, göz muayenesine ilişkin esaslara göre “renk körlüğü” olan sürücü adayları ve sürücüler için doğrudur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

    21.
  • Solunum yolu açık tutulur.
  • Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakiler-den hangisidir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “Bak-Dinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

I. Motorlu araç çeşididir.

 

II. Römork ve yarı römork çeker.

 

III. Yük taşımak için imal edilmiştir

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. I. Jant kapağı çıkartılır.

 

II. Kriko ile araç kaldırılır.

 

III. Bijon somunları sökülür.

 

IV. Bijon somunları gevşetilir.

 

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülme-sinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi, açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri,salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

Your score is

0%

Kategori