/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 5 Ağustos Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

2 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

8 / 50

Kategori: Videolu Sorular

8.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: Videolu Sorular

13.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Videolu Sorular

21.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

32 / 50

Kategori: Videolu Sorular

32.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

41 / 50

Kategori: Videolu Sorular

41.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Videolu Sorular

49.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Your score is

0%

Kategori