/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 4 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. I- Arkadan çarpma

II- Kırmızı ışıkta geçme

III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. “Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri” arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlar­da yakıt sisteminin görevidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? 

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yara- lanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Your score is

0%

Kategori