/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 30 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

    25.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Your score is

0%

Kategori