/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.  Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. I- Araçların tescil edilmes

i II- Sürücü belgelerinin verilmesi

III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. I- Yol durumu II- Hava koşulları III- Kişisel kullanım farkları Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

Your score is

0%

Kategori