/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Mayıs Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

29 / 50

Kategori: Trafik Adabı

29. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

49. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Your score is

0%

Kategori