/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Mart Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak

• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. E sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujileri-nin görevi nedir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Your score is

0%

Kategori