/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 3 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerdendir?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı  saatte kaç kilometredir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

47 / 50

Kategori: Trafik Adabı

47. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Your score is

0%

Kategori