/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 28 Aralık Videolu Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

16 / 50

Kategori: Videolu Sorular

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

29 / 50

Kategori: Videolu Sorular

29.

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

31 / 50

Kategori: Videolu Sorular

31.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

34 / 50

Kategori: Videolu Sorular

34.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

35 / 50

Kategori: Trafik Adabı

35. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

39 / 50

Kategori: Videolu Sorular

39.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

40 / 50

Kategori: Videolu Sorular

40.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

42 / 50

Kategori: Videolu Sorular

42.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Your score is

0%

Kategori