/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 27 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

15 / 50

Kategori: Trafik Adabı

15. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. • Yangın tehlikesi • Patlama durumu • Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. I. Jant kapağı çıkartılır. II. Kriko ile araç kaldırılır. III. Bijon somunları sökülür. IV. Bijon somunları gevşetilir. V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Your score is

0%

Kategori