/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 26 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik Adabı

24. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Your score is

0%

Kategori