/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 25 Şubat Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. • Park probleminin artması

• Çevrenin bozulması ve kirlilik

• Yakıt tüketiminin artması ve israf

• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kim­yasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılma­sı uygun olur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Your score is

0%

Kategori