/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 24 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. I- Park etmek

II- Geri gitmek

III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

22 / 50

Kategori: Trafik Adabı

22. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Aracın gösterge panelinde bulunan “de­vir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?

30 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

30. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Your score is

0%

Kategori