/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 24 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Your score is

0%

Kategori