/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 24 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi motor hara­reti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

34 / 50

Kategori: Trafik Adabı

34. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Your score is

0%

Kategori