/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 23 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

12 / 50

Kategori: Trafik Adabı

12. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

20 / 50

Kategori: İlk Yardım

20. Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunuşekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. • Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? 

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi göstergeleri diji­tal olan araçlarda yapılmaz?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

50 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Your score is

0%

Kategori