/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 23 Ekim Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

25 / 50

Kategori: Trafik Adabı

25. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

    33.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

34 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

34. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

42 / 50

Kategori: Trafik Adabı

42. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

44 / 50

Kategori: Trafik Adabı

44. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Your score is

0%

Kategori