/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

6 / 50

Kategori: Trafik Adabı

6. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,

II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,

III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi motor hara­reti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. I- Koruma II- Bildirme III- Kurtarma Verilenlerden hangileri “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

31 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

31. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Your score is

0%

Kategori