/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 22 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

3 / 50

Kategori: Trafik Adabı

3. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.  Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. I- Yanıklar

II- Kas krampları ve kırıklar

III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. I- Aracın farları II- Motor yağ seviyesi III- Cam silecek lastikleri Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Your score is

0%

Kategori