/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 20 Ocak Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakiler-den hangisini bildirir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

11. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

12 / 50

Kategori: İlk Yardım

12. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

13 / 50

Kategori: İlk Yardım

13. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

19 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

19. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

 

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

 

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

27 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

27. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakiler-den hangisiyle aynı anlamı taşır?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. “Arkadan çarpma” trafik kazalarında ……………….. sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Your score is

0%

Kategori