/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 20 Mart Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav-şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

6 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

6. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

21 / 50

Kategori: Trafik Adabı

21. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uyma-masının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işare-tinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. I. Spor ve iş kazaları

II. Yüksek bir yerden düşme

III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması

II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması

III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. I. Şerit değiştirmelerde

II. Sağa ve sola dönüşlerde

III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

39 / 50

Kategori: İlk Yardım

39. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması

II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması

III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

43 / 50

Kategori: İlk Yardım

43. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. .I- Alkol veya madde bağımlılığı

II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Your score is

0%

Kategori