/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: İlk Yardım

1. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir? 

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5.  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

7 / 50

Kategori: Trafik Adabı

7. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.  Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

    27.
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

28 / 50

Kategori: Trafik Adabı

28. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

45 / 50

Kategori: Trafik Adabı

45. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Your score is

0%

Kategori