/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 2 Ekim Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik Adabı

1. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

 

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

16 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

16. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

20 / 50

Kategori: Trafik Adabı

20. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: İlk Yardım

22. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

25 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

25. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

28 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

30 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

30. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

48 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Your score is

0%

Kategori