/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 18 Eylül Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

5 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

5. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

9 / 50

Kategori: Trafik Adabı

9. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

13 / 50

Kategori: Trafik Adabı

13. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

18 / 50

Kategori: Trafik Adabı

18. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

23 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

23. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

32 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

32. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

33 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

33. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Park edilen araç için aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasına gerek yoktur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

38. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

40 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

40. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenme­sinde kullanılır?

43 / 50

Kategori: Trafik Adabı

43. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Your score is

0%

Kategori