/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 18 Ağustos Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

10 / 50

Kategori: Trafik Adabı

10. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11 / 50

Kategori: İlk Yardım

11. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. I- Aracın farları II- Motor yağ seviyesi III- Cam silecek lastikleri Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

14 / 50

Kategori: İlk Yardım

14. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

15 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.  Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

17 / 50

Kategori: İlk Yardım

17. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

29 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. I- Yanıklar

II- Kas krampları ve kırıklar

III- Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

31 / 50

Kategori: Trafik Adabı

31. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

38 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

38. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

41 / 50

Kategori: İlk Yardım

41. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

45. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

49 / 50

Kategori: Trafik Adabı

49. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Your score is

0%

Kategori