/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 17 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

4 / 50

Kategori: İlk Yardım

4. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına – – – – denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

5 / 50

Kategori: Trafik Adabı

5. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

19 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

19. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?

24 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

24. Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyor-sa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

26 / 50

Kategori: İlk Yardım

26. Kaza yerinden, tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

30 / 50

Kategori: Trafik Adabı

30. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Park edilen araç için aşağıdakilerden han­gisinin yapılmasına gerek yoktur?

36 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

36. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

37 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

37. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

40 / 50

Kategori: İlk Yardım

40. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

42 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

42. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

46 / 50

Kategori: İlk Yardım

46. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

50 / 50

Kategori: Trafik Adabı

50. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Your score is

0%

Kategori