/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Şubat Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

2 / 50

Kategori: İlk Yardım

2. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

3 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

3. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

7 / 50

Kategori: İlk Yardım

7. • Solunum yolu açık tutulur.

• Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: Trafik Adabı

8. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

9 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

9. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

10 / 50

Kategori: İlk Yardım

10. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol  vermelidir?

13 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

13. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

14. Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

16 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

16. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

21 / 50

Kategori: İlk Yardım

21. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

26 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

26. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

27 / 50

Kategori: Trafik Adabı

27. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. I- İyileşmeyi kolaylaştırmak

II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek

III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

31. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

32 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

32. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

33 / 50

Kategori: İlk Yardım

33. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

36 / 50

Kategori: İlk Yardım

36. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

39 / 50

Kategori: Trafik Adabı

39. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

41 / 50

Kategori: Trafik Adabı

41. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: İlk Yardım

42. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta  olduğunu bildirir?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

46 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

46. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

47 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

47. • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

Your score is

0%

Kategori