/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Nisan Ehliyet Deneme Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

2 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

2. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

4 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

6 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

6. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

8 / 50

Kategori: İlk Yardım

8. I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

10 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

10. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

12 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

12. Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

14 / 50

Kategori: Trafik Adabı

14. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

17 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

17. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

18 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

18. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Kategori: Trafik Adabı

19. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

20 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

20. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

23 / 50

Kategori: İlk Yardım

23.

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.

• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

24 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

24. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

25 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

25. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

26 / 50

Kategori: Trafik Adabı

26. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

29 / 50

Kategori: İlk Yardım

29. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

32 / 50

Kategori: Trafik Adabı

32. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

34 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

34. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

35 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

35. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

36 / 50

Kategori: Trafik Adabı

36. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

37 / 50

Kategori: İlk Yardım

37. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

38 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

38. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

40. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.  Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

41 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

41. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

44 / 50

Kategori: İlk Yardım

44. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

46 / 50

Kategori: Trafik Adabı

46. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

48 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

48. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

49 / 50

Kategori: İlk Yardım

49. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin ——– Bebek

50 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

50. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisi­ne dikkat etmek zorundadır?

Your score is

0%

Kategori