/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 16 Haziran Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Trafik Adabı

2. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

3 / 50

Kategori: İlk Yardım

3. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

4 / 50

Kategori: Trafik Adabı

4. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

5 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

5. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

7 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

7. Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

8 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

8. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

9 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

9. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

10 / 50

Kategori: Videolu Sorular

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

11 / 50

Kategori: Trafik Adabı

11. I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

12 / 50

Kategori: Videolu Sorular

12.

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. I-Yol koşulları

II-Kullanım süresi

III-Fren borularının uzunluğu

Fren balatasının aşınmasında yukarıdaki­lerden hangileri etkilidir?

14 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

14. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

15 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

15. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

16 / 50

Kategori: Trafik Adabı

16. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

17 / 50

Kategori: Trafik Adabı

17. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

18 / 50

Kategori: İlk Yardım

18. I. Yaşamı korumak

II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

19 / 50

Kategori: Videolu Sorular

19.

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

21. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

22 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

22. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

25 / 50

Kategori: Videolu Sorular

25.

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

27 / 50

Kategori: İlk Yardım

27. I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

28 / 50

Kategori: İlk Yardım

28. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpması­nın vücuttaki etkilerinden biri değildir?

31 / 50

Kategori: İlk Yardım

31. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

33 / 50

Kategori: Trafik Adabı

33. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

35 / 50

Kategori: İlk Yardım

35. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

37 / 50

Kategori: Trafik Adabı

37. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

38 / 50

Kategori: Trafik Adabı

38. • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

39 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

39. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

40 / 50

Kategori: Trafik Adabı

40. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

43 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

43. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

44 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

44. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: İlk Yardım

45. İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

Kategori: Videolu Sorular

46.

I- Her durumda trafik ışıklarına yaklaşınca hızını azaltmalı ve dikkatli geçiş yapmalıdır.

II- “Yeşilden sarıya” dönen trafik işaretini gördüğünde “kırmızı ışığın” yanması için beklemelidir.

III- Güvenle duramayacak mesafedeyse geçişini tamamlamalıdır.

Araç sürücüsü trafik ışığı “yeşilden-sarıya” döndüğü esnada devam etmiştir. Durum ile ilgili seçeneklerden hangileri söylenebilir?

47 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

47. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Trafik Adabı

48. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

49 / 50

Kategori: Videolu Sorular

49.

Sürücüsünün trafikte motosiklet kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

50 / 50

Kategori: Videolu Sorular

50.

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Your score is

0%

Kategori