/50

50 soruyu çözmek için 45 dakika süreniz var. Başarılar dileriz.

Süreniz dolmuştur. Sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.


Genel

2023 – 15 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

1. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

2 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

2. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

3 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

3. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

4 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

4. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

5 / 50

Kategori: İlk Yardım

5. I. Alkol veya madde bağımlılığı

 

II. Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

 

III. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

 

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

6 / 50

Kategori: İlk Yardım

6. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

7 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

7. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

8 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

8. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

9 / 50

Kategori: İlk Yardım

9. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

 

II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

 

III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır

 

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

10. Motorun soğutma sisteminde kullanılan termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar?

11 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

11. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

12 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

12. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

13 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

13. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

14 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  14.
 • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
 • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

15 / 50

Kategori: İlk Yardım

15. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

16 / 50

Kategori: İlk Yardım

16. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

17 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

17. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

18 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

18. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

19 / 50

Kategori: İlk Yardım

19. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

20 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

20. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

21 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

21. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

22 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

22. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

23 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

23. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

24 / 50

Kategori: İlk Yardım

24. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

25 / 50

Kategori: İlk Yardım

25. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

26 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

26. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

27 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

27. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

28 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

28. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

29. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

30 / 50

Kategori: İlk Yardım

30. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

31 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  31.
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

32 / 50

Kategori: İlk Yardım

32. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

33 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

33. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

34 / 50

Kategori: İlk Yardım

34. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

35 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

36 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

36. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

37 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

37. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

38 / 50

Kategori: İlk Yardım

  38.
 • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
 • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
 • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

39 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

39. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

40 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

  40.
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

41 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

41. Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

42. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

43 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

43. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

44 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

44. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?

45 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

45. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

46 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

46. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

47 / 50

Kategori: İlk Yardım

47. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?

48 / 50

Kategori: İlk Yardım

48. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Kategori: Trafik ve Çevre Bilgisi

49. I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

50 / 50

Kategori: İlk Yardım

50. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Your score is

0%

Kategori